2013 Grudzień

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 37 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 37 – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono fragmenty wzorów oznaczone numerami I–III ilustrujące wiązania tworzące strukturę białek. a) Podaj nazwy wiązań I, II i III. b) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując odpowiednie określenie wybrane spośród podanych. I   II   III   disiarczkowe   jonowe   peptydowepierwszorzędowa   drugorzędowa  …

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 37 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 36 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 36 – Formuła 2015 W trzech naczyniach A, B i C znajdują się oddzielnie świeżo sporządzone wodne roztwory: fruktozy, glukozy i sacharozy. Po analizie budowy cząsteczek i właściwości tych związków stwierdzono, że przeprowadzenie reakcji kolejno z dwoma odczynnikami umożliwi ich identyfikację. …

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 36 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 35 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 35 – Formuła 2015 W trzech naczyniach A, B i C znajdują się oddzielnie świeżo sporządzone wodne roztwory: fruktozy, glukozy i sacharozy. Po analizie budowy cząsteczek i właściwości tych związków stwierdzono, że przeprowadzenie reakcji kolejno z dwoma odczynnikami umożliwi ich identyfikację. …

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 35 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 34 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 34 – Formuła 2015 W trzech naczyniach A, B i C znajdują się oddzielnie świeżo sporządzone wodne roztwory: fruktozy, glukozy i sacharozy. Po analizie budowy cząsteczek i właściwości tych związków stwierdzono, że przeprowadzenie reakcji kolejno z dwoma odczynnikami umożliwi ich identyfikację. …

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 34 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 32 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 32 – Formuła 2015 Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do zakwaszonego roztworu alaniny dodawano kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH mieszaniny od objętości dodanego roztworu wodorotlenku sodu …

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 32 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 31 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 31 – Formuła 2015 Kwas jabłkowy należy do dwufunkcyjnych pochodnych węglowodorów, a jego cząsteczki sąchiralne. a) Uzupełnij poniższy schemat, tak aby powstały wzory enancjomerów kwasu jabłkowego.b) Napisz, w jakim stosunku molowym zachodzi rekcja całkowitego zobojętnienia kwasu jabłkowego roztworem wodorotlenku sodu. Odpowiedź uzasadnij, …

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 31 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 29 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 29 – Formuła 2015 Przeprowadzono reakcję estryfikacji kwasu etanowego (octowego) etanolem, która zachodzi zgodnie z równaniem: Do reakcji użyto 1,25 mola bezwodnego kwasu etanowego, 2,00 mole bezwodnego etanolu oraz niewielką ilość stężonego H2SO4. Mieszaninę reakcyjną utrzymywano w temperaturze T do osiągnięcia …

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 29 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2013 Grudzień – Zadanie 28 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 28 – Formuła 2015 W cząsteczce pewnego związku organicznego stosunek liczby atomów węgla, wodoru i tlenujest równy C : H : O = 1 : 3 : 1. Zaznacz wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego związku A. CH3OHB. CH3CH2OHC. CH2(OH)CH2OHD. CH2(OH)CH(OH)CH2OH https://www.youtube.com/watch?v=t096CLwQbzY&list=PLAMkJOgOLnEKw-72jzOJAjibTYg5rwP_U&index=28&ab_channel=KruczkiChemiczne