2014 Grudzień

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 36. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 36. – Formuła 2015 Pewien aminokwas białkowy z grupy aminokwasów obojętnych zawiera 34,28% masowych węgla, 13,33% masowych azotu, 45,71% masowych tlenu oraz wodór. Aminokwasy pod wpływem kwasu azotowego(III), otrzymywanego w środowisku reakcji ze względu na jego nietrwałość, ulegają deaminacji, która przebiega zgodnie …

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 36. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 35. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 35. – Formuła 2015 Pewien aminokwas białkowy z grupy aminokwasów obojętnych zawiera 34,28% masowych węgla, 13,33% masowych azotu, 45,71% masowych tlenu oraz wodór. Do wodnego roztworu aminokwasu opisanego w informacji wprowadzono kwas solny. Przed wykonaniem doświadczenia pH roztworu aminokwasu było równe pI. …

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 35. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 34. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 34. – Formuła 2015 Pewien aminokwas białkowy z grupy aminokwasów obojętnych zawiera 34,28% masowych węgla, 13,33% masowych azotu, 45,71% masowych tlenu oraz wodór. Na podstawie odpowiednich obliczeń wykaż, że aminokwas o podanym składzie procentowym ma wzór sumaryczny C3H7NO3. https://youtu.be/nJO_lWfJXAs?si=lZJ7qNOeFn1FFEig

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 33. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 33. – Formuła 2015 Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie: Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe. Zdanie P/F We wszystkich probówkach zaobserwowano wytrącenie osadu. Tylko w probówce IV nastąpiło zniszczenie otoczki solwatacyjnej …

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 33. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 32. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 32. – Formuła 2015 Opis pewnego produktu spożywczego zawiera informacje dotyczące związków chemicznych wchodzących w jego skład. Wynika z niego, że najliczniejszą grupę związków stanowią węglowodany (fruktoza, glukoza, maltoza). Obecne są także kwasy organiczne (cytrynowy, glukonowy, jabłkowy, foliowy), wyższe alkohole alifatyczne, aldehydy, …

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 32. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 31. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 31. – Formuła 2015 Opis pewnego produktu spożywczego zawiera informacje dotyczące związków chemicznych wchodzących w jego skład. Wynika z niego, że najliczniejszą grupę związków stanowią węglowodany (fruktoza, glukoza, maltoza). Obecne są także kwasy organiczne (cytrynowy, glukonowy, jabłkowy, foliowy), wyższe alkohole alifatyczne, aldehydy, …

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 31. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 30. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 30. – Formuła 2015 Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie. Napisz, jakie objawy reakcji (lub ich brak) umożliwią rozróżnienie substancji dodawanych do probówek I, II i III. https://youtu.be/Fz6yWjLskMY?si=ZibdwheRnKwwsqI-

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 28. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 28. – Formuła 2015 Aldehydy i ketony ulegają redukcji wodorem do odpowiednich alkoholi, przy udziale katalizatora, np. platyny.Estry ulegają redukcji, dając alkohole pierwszorzędowe. Reduktorem stosowanym zazwyczaj do redukcji estrów jest tetrahydroglinian litu (LiAlH4). Redukcja estrów przebiega według schematu: R1COOR2 R1CH2OH + R2OH …

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 28. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 27. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony – Zadanie 27. – Formuła 2015 Alkohole pierwszorzędowe ulegają dehydratacji podczas ogrzewania z kwasem siarkowym(VI) i w pewnej temperaturze produktami tej reakcji są alkeny. W innych warunkach temperatury alkohole pierwszorzędowe ulegają dehydratacji prowadzącej do powstawania symetrycznych eterów. Reakcję opisuje poniższy schemat. 2ROH R-O-R + …

CKE 2014 Grudzień – Zadanie 27. – Formuła 2015 Read More »