2017 Czerwiec

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 40. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 40. – Formuła 2015 W dwóch probówkach znajduje się zawiesina świeżo wytrąconego wodorotlenku miedzi(II). Do jednej probówki dodano wodny roztwór albuminy (białka), a do drugiej – wodny roztwór glicyny. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku.Tylko w jednej probówce powstał różowofioletowy roztwór. Podaj …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 40. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 39. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 39. – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono wzory taflowe α-D-glukopiranozy i α-D-fruktofuranozy. W cząsteczce sacharozy jednostka α-D-glukopiranozy połączona jest z jednostką β-D-fruktofuranozy  wiązaniem α,β-1,2-O-glikozydowym. Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie. Sacharoza daje (pozytywny / negatywny) wynik próby Trommera, …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 39. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 38.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 38.2 – Formuła 2015 Kwas galusowy, czyli kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy, jest jednym ze składników liści herbaty. Należy on do grupy tzw. kwasów fenolowych. Galusan propylu, który jest estrem kwasu galusowego i propan-1-olu, znalazł zastosowanie jako przeciwutleniacz – stosuje się go w przemyśle spożywczym …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 38.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 38.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 38.1 – Formuła 2015 Kwas galusowy, czyli kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy, jest jednym ze składników liści herbaty. Należy on do grupy tzw. kwasów fenolowych. Galusan propylu, który jest estrem kwasu galusowego i propan-1-olu, znalazł zastosowanie jako przeciwutleniacz – stosuje się go w przemyśle spożywczym …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 38.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 37. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 37. – Formuła 2015 Kwas jabłkowy ogrzewany bez dostępu powietrza ulega procesowi dehydratacji. W tej reakcji powstają kwasy fumarowy i maleinowy oraz woda. Kwasy fumarowy i maleinowy należą do grupy nienasyconych kwasów dikarboksylowych i są względem siebie izomerami geometrycznymi.Kwas fumarowy ma nazwę …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 37. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 36.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 36.2 – Formuła 2015 Tłuszcz X jest związkiem czynnym optycznie. W wyniku reakcji uwodornienia tego tłuszczu przebiegającej w stosunku molowym ntłuszczu : nwodoru = 1 : 2 można otrzymać tłuszcz Y niewykazujący czynności optycznej. W wyniku hydrolizy tłuszczu Y z wodorotlenkiem sodu …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 36.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 36.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 36.1 – Formuła 2015 Tłuszcz X jest związkiem czynnym optycznie. W wyniku reakcji uwodornienia tego tłuszczu przebiegającej w stosunku molowym ntłuszczu : nwodoru = 1 : 2 można otrzymać tłuszcz Y niewykazujący czynności optycznej. W wyniku hydrolizy tłuszczu Y z wodorotlenkiem sodu …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 36.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 35. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 35. – Formuła 2015 Dodekan-1-ol jest alkoholem o wzorze CH3–(CH2)10–CH2–OH. Alkohol ten tworzy z kwasem siarkowym(VI) ester, który reaguje z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, w wyniku czego powstaje sól – dodecylosiarczan(VI) sodu. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) estru dodekan-1-olu i kwasu siarkowego(VI). https://www.youtube.com/watch?v=rLWGLnIWG4I

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 34. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 34. – Formuła 2015 Cząsteczka pewnego związku organicznego ulega przemianie, w której wyniku traci cząsteczkę wody. Organicznym produktem tej przemiany jest cząsteczka związku o nazwie γ-butyrolakton. Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny γ-butyrolaktonu, w którym linią przerywaną zaznaczono charakterystyczne ugrupowanie atomów. Napisz nazwę zaznaczonego …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 34. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 33. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 33. – Formuła 2015 Sole sodowe kwasów karboksylowych w wyniku ogrzewania z wodorotlenkiem sodu ulegają dekarboksylacji (odszczepienie CO2) z utworzeniem węglowodoru. Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział propanian sodu oraz związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i …

CKE 2017 Czerwiec – Zadanie 33. (Formuła 2015) Read More »