2018 Czerwiec

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 40. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 40. – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono dwuczłonowy fragment łańcucha celulozy. Celuloid jest tworzywem otrzymywanym przez reakcję celulozy z kwasem azotowym(V), w której wyniku estryfikacji ulegają dwie grupy hydroksylowe każdej jednostki glukozowej: połączone z drugim i szóstym atomem węgla jednostki glukozowej. Uzupełnij poniższy …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 40. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 39. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 29. – Formuła 2015 Niepasteryzowane mleko, pozostawione w temperaturze pokojowej, kwaśnieje: obecne w nimbakterie mlekowe przekształcają cukier mlekowy, czyli laktozę C12H22O11, w kwas mlekowy o wzorze CH3CH(OH)COOH. Ten proces nazywamy fermentacją mlekową. Napisz równanie reakcji fermentacji mlekowej laktozy – uzupełnij poniższy schemat. …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 39. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 36. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 36. – Formuła 2015 Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, jest zbudowany z reszt trzech aminokwasów. Oceń, czy cząsteczka tego tripeptydu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij. https://youtu.be/0BM_TVXtN0c?si=9wag58OoTSPjyYfh

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 34. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 34. – Formuła 2015 Mocznik o wzorze CO(NH2)2 jest diamidem kwasu węglowego. W wyniku ogrzewania krystalicznego mocznika wydziela się amoniak i powstaje dimocznik (biuret). Napisz równanie opisanej reakcji prowadzącej do powstania dimocznika. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych. Następnie wybierz i podkreśl …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 34. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 33. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 33. – Formuła 2015 Wzory szkieletowe związków organicznych odzwierciedlają kształt łańcucha węglowego, dlatego lepiej oddają rzeczywistą strukturę cząsteczki. Są to wzory, w których nie zapisuje się symboli atomów węgla i połączonych z nimi atomów wodoru, ale rysuje się w postaci łamanej szkielet …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 33. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 32.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 32.2 – Formuła 2015 Wzory szkieletowe związków organicznych odzwierciedlają kształt łańcucha węglowego, dlatego lepiej oddają rzeczywistą strukturę cząsteczki. Są to wzory, w których nie zapisuje się symboli atomów węgla i połączonych z nimi atomów wodoru, ale rysuje się w postaci łamanej szkielet …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 32.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 32.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 32.1 – Formuła 2015 Wzory szkieletowe związków organicznych odzwierciedlają kształt łańcucha węglowego, dlatego lepiej oddają rzeczywistą strukturę cząsteczki. Są to wzory, w których nie zapisuje się symboli atomów węgla i połączonych z nimi atomów wodoru, ale rysuje się w postaci łamanej szkielet …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 32.1 (Formuła 2015) Read More »