2018 Czerwiec

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 29. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 29. – Formuła 2015 Jon CH3COO– występujący w wodnym roztworze octanu sodu jest niezbyt mocną zasadą Brønsteda, która reaguje z cząsteczką wody zgodnie z równaniem: CH3COO– + H2O ⇄ CH3COOH + OH– Równowagę tej reakcji opisuje stała dysocjacji zasadowej Kb, wyrażona następującym …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 29. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 28. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 28. – Formuła 2015 W poniższej tabeli zestawiono wartości stałej dysocjacji (w temperaturze 25 ºC) kwasu butanowego i jego monochloropochodnych. Wzór kwasu Stała dysocjacji Ka CH3–CH2–CH2–COOH 1,5⋅10-5 CH3–CH2–CHCl–COOH 1,4⋅10-3 CH2–CHCl–CH2–COOH 8,9⋅10-5 CH2Cl–CH2–CH2–COOH 3,0⋅10-5 Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, t.2, Warszawa 2000. …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 28. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 27.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 27.2 – Formuła [Rok] W probówce I umieszczono kilka kryształków fenolu C6H5OH i dolano wody destylowanej. Następnie zawartość probówki ogrzano aż do powstania klarownego roztworu. Otrzymany roztwór ochłodzono do temperatury pokojowej i zaobserwowano, że zawartość probówki zmętniała. Do probówki II wprowadzono kilka …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 27.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 27.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 27.1 – Formuła 2015 W probówce I umieszczono kilka kryształków fenolu C6H5OH i dolano wody destylowanej. Następnie zawartość probówki ogrzano aż do powstania klarownego roztworu. Otrzymany roztwór ochłodzono do temperatury pokojowej i zaobserwowano, że zawartość probówki zmętniała. Do probówki II wprowadzono kilka …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 27.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 25. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 25. – Formuła 2015 Przykładem dienu ze sprzężonym układem wiązań podwójnych jest but-1,3-dien o wzorze CH2=CH−CH =CH2. Długość wiązania między drugim i trzecim atomem węgla w cząsteczce tego związku wskazuje, że ma ono częściowo charakter wiązania podwójnego. Jest to spowodowane delokalizacją elektronów wiązań …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 25. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 24. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 24. – Formuła 2015 Przykładem dienu ze sprzężonym układem wiązań podwójnych jest but-1,3-dien o wzorze CH2=CH−CH =CH2. Długość wiązania między drugim i trzecim atomem węgla w cząsteczce tego związku wskazuje, że ma ono częściowo charakter wiązania podwójnego. Jest to spowodowane delokalizacją elektronów wiązań …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 24. (Formuła 2015) Read More »

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 23. (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 23. – Formuła 2015 Przykładem dienu ze sprzężonym układem wiązań podwójnych jest but-1,3-dien o wzorze CH2=CH−CH =CH2. Długość wiązania między drugim i trzecim atomem węgla w cząsteczce tego związku wskazuje, że ma ono częściowo charakter wiązania podwójnego. Jest to spowodowane delokalizacją elektronów wiązań …

CKE 2018 Czerwiec – Zadanie 23. (Formuła 2015) Read More »