2019 Czerwiec

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 39 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 39 – Formuła 2015 Przygotowano wodny roztwór sacharozy, który zakwaszono kwasem siarkowym(VI) i przeprowadzono reakcję hydrolizy sacharozy w temperaturze 298 K. Ta reakcja przebiega zgodnie ze schematem: W czasie doświadczenia mierzono stężenie sacharozy w mieszaninie reakcyjnej i wyniki tychpomiarów przedstawiono na poniższym …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 39 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 38 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 38 – Formuła 2015 Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne cukrów i ich pochodnych. I. II. III. IV. C5H10O5 C6H12O6 C12H22O11 C6H12O7 Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków. W wyniku reakcji związku …………… z amoniakalnym roztworem zawierającym jonysrebra powstają aniony związku …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 38 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 37.3 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 37.3 – Formuła 2015 W trzech probówkach (I–III) znajdowały się następujące substancje stałe: fruktoza, sacharoza i skrobia. W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń. W pierwszej serii doświadczeń do wszystkich probówek dodano wodę o temperaturze 20 °C i wymieszano zawartość każdego …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 37.3 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 37.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 37.2 – Formuła 2015 W trzech probówkach (I–III) znajdowały się następujące substancje stałe: fruktoza, sacharoza i skrobia. W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń. W pierwszej serii doświadczeń do wszystkich probówek dodano wodę o temperaturze 20 °C i wymieszano zawartość każdego …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 37.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 37.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 37.1 – Formuła 2015 W trzech probówkach (I–III) znajdowały się następujące substancje stałe: fruktoza, sacharoza i skrobia. W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń. W pierwszej serii doświadczeń do wszystkich probówek dodano wodę o temperaturze 20 °C i wymieszano zawartość każdego …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 37.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 36 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 36 – Formuła 2015 Do probówki zawierającej roztwór białka jaja kurzego wprowadzono stężony kwas azotowy(V), a następnie dodano wody destylowanej. Sformułuj wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia. Wybierz i zaznaczpoprawne zakończenie zdania. Białko uległo denaturacji, a żółte zabarwienie to rezultat A. zniszczenia struktury …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 36 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 35 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 35 – Formuła 2015 Przygotowano cztery wodne roztwory o tym samym stężeniu molowym, z których każdy zawierał inną pochodną węglowodoru. Te związki zostały opisane poniższymi wzorami z uwzględnieniem dominującej formy, w jakiej występują w roztworze. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 35 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 34.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 34.2 – Formuła 2015 Przygotowano cztery wodne roztwory o tym samym stężeniu molowym, z których każdy zawierał inną pochodną węglowodoru. Te związki zostały opisane poniższymi wzorami z uwzględnieniem dominującej formy, w jakiej występują w roztworze. W trzech probówkach A, B i C …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 34.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 34.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 34.1 – Formuła 2015 Przygotowano cztery wodne roztwory o tym samym stężeniu molowym, z których każdy zawierał inną pochodną węglowodoru. Te związki zostały opisane poniższymi wzorami z uwzględnieniem dominującej formy, w jakiej występują w roztworze. W trzech probówkach A, B i C …

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 34.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2019 Czerwiec – Zadanie 33 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 33 – Formuła 2015 Cząsteczki kwasu 2-hydroksybutanowego są chiralne.  Uzupełnij poniższy schemat, tak aby otrzymać wzory enancjomerów kwasu 2-hydroksybutanowego w projekcji Fischera.  https://www.youtube.com/watch?v=g2YxIdquoeM&list=PLAMkJOgOLnEKuqM2Wm5XPmxo5H-vUB7PI&index=33&ab_channel=KruczkiChemiczne