2020 Maj

CKE 2020 MAJ – Zadanie 38 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 38 – Formuła 2015 Jednym z termoplastycznych polimerów stosowanych do produkcji włókien syntetycznych i opakowań jest PET, czyli poli(tereftalan) etylenu o wzorze: Uzupełnij tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) kwasu i alkoholu, z których można otrzymać ten polimer. Wzór kwasu Wzór alkoholu   …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 38 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2020 MAJ – Zadanie 37 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 37 – Formuła 2015 Chlorek winylu (chloroeten) jest monomerem służącym do produkcji jednegoz najpopularniejszych tworzyw sztucznych – PVC, czyli poli(chlorku winylu). Chlorek winylu można otrzymać w wyniku ciągu przemian opisanych poniższym schematem: Oblicz, ile m3 – w przeliczeniu na warunki normalne – …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 37 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2020 MAJ – Zadanie 36 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 36 – Formuła 2015 Organiczne bezwodniki kwasowe można otrzymać przez odwodnienie kwasówkarboksylowych w podwyższonej temperaturze. Jeżeli są to kwasy monokarboksylowe, zachodzi kondensacja z udziałem dwóch cząsteczek kwasu. Przebieg opisanej reakcji przedstawiono na poniższym schemacie: Produktami reakcji bezwodników kwasowych z fenolami albo alkoholami …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 36 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2020 MAJ – Zadanie 35.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 35.2 – Formuła 2015 Gdy łańcuchowa cząsteczka glukozy ulega cyklizacji, na atomie węgla, który w formie łańcuchowej wchodził w skład grupy karbonylowej, tworzy się nowe centrum stereogeniczne. Taki atom nazywa się anomerycznym, a dwa diastereoizomeryczne produkty cyklizacji – anomerami. Izomer, w którym …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 35.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2020 MAJ – Zadanie 35.1 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 35.1 – Formuła 2015 Gdy łańcuchowa cząsteczka glukozy ulega cyklizacji, na atomie węgla, który w formie łańcuchowej wchodził w skład grupy karbonylowej, tworzy się nowe centrum stereogeniczne. Taki atom nazywa się anomerycznym, a dwa diastereoizomeryczne produkty cyklizacji – anomerami. Izomer, w którym …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 35.1 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2020 MAJ – Zadanie 33 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 33 – Formuła 2015 Izomeryczne kwasy: 2-hydroksybenzenokarboksylowy, 3-hydroksybenzenokarboksylowy i 4-hydroksybenzenokarboksylowy, różnią się mocą. Jeden z nich jest znacznie mocniejszy (Ka = 1,0∙10–3 ) niż dwa pozostałe (wartości Ka są równe 8,3∙10–5 oraz 2,6∙10–5 ). Na moc kwasu wpływają wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe. W …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 33 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2020 MAJ – Zadanie 32 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 32 – Formuła 2015 Serotonina, nazywana hormonem szczęścia, powstaje z aminokwasu białkowego – tryptofanu. W pierwszym etapie przedstawionego poniżej ciągu przemian tryptofan ulega reakcji substytucji, w wyniku czego powstaje hydroksylowa pochodna, która następnie przekształca się w serotoninę. W kolejnych przemianach z serotoniny …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 32 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2020 MAJ – Zadanie 31 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 31 – Formuła 2015 Serotonina, nazywana hormonem szczęścia, powstaje z aminokwasu białkowego – tryptofanu. W pierwszym etapie przedstawionego poniżej ciągu przemian tryptofan ulega reakcji substytucji, w wyniku czego powstaje hydroksylowa pochodna, która następnie przekształca się w serotoninę. W kolejnych przemianach z serotoniny …

CKE 2020 MAJ – Zadanie 31 (Formuła 2015) Read More »