2021 Marzec

CKE 2021 Marzec – Zadanie 1.1 – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 1.1 – Formuła 2015 Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X przedstawia zapis: [Ar]3d10. Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol chemiczny pierwiastka X, numer grupy oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy ten pierwiastek. https://www.youtube.com/watch?v=s2qSGhBceEE

CKE 2021 Marzec – Zadanie 1.2 – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 1.2 – Formuła 2015 Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X przedstawia zapis: [Ar]3d10. Uzupełnij poniższy schemat. Przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X. Zastosuj schemat klatkowy. W zapisie uwzględnij numery powłok i symbole podpowłok. https://www.youtube.com/watch?v=s2qSGhBceEE

CKE 2021 Marzec – Zadanie 2. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 2. – Formuła 2015 Pierwsza energia jonizacji (Ej1) to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Każda następna energia jonizacji (Ej2, Ej3 itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Wartości energii jonizacji …

CKE 2021 Marzec – Zadanie 2. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2021 Marzec – Zadanie 3. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 3. – Formuła 2015 Pierwsza energia jonizacji (Ej1) to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Każda następna energia jonizacji (Ej2, Ej3 itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Wartości energii jonizacji …

CKE 2021 Marzec – Zadanie 3. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2021 Marzec – Zadanie 4. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 4. – Formuła 2015 Pierwsza energia jonizacji (Ej1) to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Każda następna energia jonizacji (Ej2, Ej3 itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Wartości energii jonizacji …

CKE 2021 Marzec – Zadanie 4. – Formuła 2015 Read More »

CKE 2021 Marzec – Zadanie 6. – Formuła 2015

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 6. – Formuła 2015 Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie. Działanie katalizatora prowadzi do (obniżenia / podwyższenia) energii aktywacji katalizowanej reakcji. Obecność katalizatora (wpływa / nie wpływa) na wydajność procesu. Katalizatory (zmieniają szybkość / nie …

CKE 2021 Marzec – Zadanie 6. – Formuła 2015 Read More »