2022 Czerwiec

z30.2

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 30.2. – Formuła 2015 Informacja do zadania Związek organiczny o podanym poniżej wzorze jest lekiem przeciwarytmicznym. Na podstawie: M. Zając, E. Pawelczyk, A. Jelińska, Chemia leków, Poznań 2006. Aminy można traktować jako pochodne amoniaku. W zależności od tego, jaka liczba atomów wodoru …

z30.2 Read More »

z30.1

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 30.1. – Formuła 2015 Informacja do zadania Związek organiczny o podanym poniżej wzorze jest lekiem przeciwarytmicznym. Na podstawie: M. Zając, E. Pawelczyk, A. Jelińska, Chemia leków, Poznań 2006. Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących związku organicznegoo podanym w informacji wzorze. Zaznacz P, jeżeli …

z30.1 Read More »

z27

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 27. – Formuła 2015 W temperaturze 25 °C przygotowano 200 cm3 wodnego roztworu kwasu octowegoo stężeniu 0,10 mol · dm−3. Oblicz, do jakiej objętości należy rozcieńczyć przygotowany roztwór, aby stopień dysocjacji kwasu był równy 4 %.

z22.1

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 22.1. – Formuła 2015 Informacja do zadania W pewnych warunkach alkeny reagują z borowodorem o wzorze B2H6. Przebieg tej reakcji można opisać uproszczonym równaniem: B2H6 + 6RCH=CH2 → 2(RCH2CH2)3B Powstające w przemianie alkiloborany (RCH2CH2)3B łatwo reagują z nadtlenkiem wodoru, a produktem tej …

z22.1 Read More »

z21

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 21. – Formuła 2015 Informacja do zadania W pewnych warunkach alkeny reagują z borowodorem o wzorze B2H6. Przebieg tej reakcji można opisać uproszczonym równaniem: B2H6 + 6RCH=CH2 → 2(RCH2CH2)3B Powstające w przemianie alkiloborany (RCH2CH2)3B łatwo reagują z nadtlenkiem wodoru, a produktem tej …

z21 Read More »

z18

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 18. – Formuła 2015 Oblicz, ile moli wody przypada na jeden mol Na2S2O3 w soli o wzorze Na2S2O3 ∙ ?H2O.

z12

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 12. – Formuła 2015 Wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,01 mol ∙ dm–3 zmieszano z wodnym roztworem wodorotlenku potasu o takim samym stężeniu. Stosunek objętościowy roztworu kwasu i roztworu wodorotlenku ?H2SO4(aq) : ?KOH(aq) = 2 : 1. Zaznacz właściwą, jedną wartość …

z12 Read More »