2022 Maj

CKE 2022 Maj – Zadanie 21.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 21.2 – Formuła 2015 Teflon jest odpornym termicznie i chemicznie polimerem o nazwie systematycznej poli(tetrafluoroeten). W procesie otrzymywania tego tworzywa można wyróżnić trzy etapy. Trichlorometan reaguje z fluorkiem antymonu(III) SbF3 w stosunku molowym 1 : 1. W tym etapie powstają dwa produkty. …

CKE 2022 Maj – Zadanie 21.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2022 Maj – Zadanie 12.3 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 12.3 – Formuła 2015 W trzech probówkach (I–III) umieszczono wodne roztwory soli potasu zawierających chrom na VI stopniu utlenienia. Zawartość probówki III zakwaszono. Następnie do każdej probówki dodano jeden odczynnik wybrany z poniższej listy:• wodny roztwór wodorotlenku potasu• wodny roztwór azotanu(V) sodu• …

CKE 2022 Maj – Zadanie 12.3 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2022 Maj – Zadanie 12.2 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 12.2 – Formuła 2015 W trzech probówkach (I–III) umieszczono wodne roztwory soli potasu zawierających chrom na VI stopniu utlenienia. Zawartość probówki III zakwaszono. Następnie do każdej probówki dodano jeden odczynnik wybrany z poniższej listy:• wodny roztwór wodorotlenku potasu• wodny roztwór azotanu(V) sodu• …

CKE 2022 Maj – Zadanie 12.2 (Formuła 2015) Read More »

CKE 2022 Maj – Zadanie 11 (Formuła 2015)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony – Zadanie 11 – Formuła 2015 W celu ustalenia składu stałej mieszaniny wodorowęglanu sodu i węglanu sodu jej próbkę rozpuszczono w wodzie i przeprowadzono dwuetapową analizę otrzymanego roztworu. Etap I: Do badanego roztworu dodano kilka kropli alkoholowego roztworu fenoloftaleinyi dodawano z biurety kwas solny, …

CKE 2022 Maj – Zadanie 11 (Formuła 2015) Read More »