2022 Marzec

CKE 2022 Marzec – Zadanie 30 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 30 – Formuła 2023 Przeprowadzono doświadczenie z udziałem trzech różnych związków chemicznych – umownie oznaczonych literami A, B i C – wybranych spośród następujących: etanal etano-1,2-diol metanol propano-1,2,3-triol Stosunek masowy węgla do tlenu mC : mO w związku B jest równy …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 30 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 24 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 24 – Formuła 2023 Naftalen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C10H8, będący najprostszym policyklicznym węglowodorem aromatycznym o dwóch skondensowanych pierścieniach. Jego wzór przedstawiono poniżej. Naftalen ma właściwości podobne do benzenu, np. ulega analogicznym reakcjom chemicznym, jednak w przeciwieństwie do …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 24 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 21 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 21 – Formuła 2023 Przykładem elektrody halogenosrebrowej jest elektroda bromosrebrowa, której działanieopisano równaniem: Potencjał tej elektrody zależy od stężenia jonów bromkowych i w temperaturze 298 K wyraża się równaniem: AgBr (s) + e– ⇄ Ag (s) + B-(aq) Potencjał tej elektrody zależy …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 21 (Formuła 2023) Read More »