2023 czerwiec

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 34.2 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza (Formuła 2023) Cofnij do arkusza (Formuła 2015) Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 34.2 – Formuła 2023 / Zadanie 35.2 – Formuła 2015 Nomex to polimer stosowany do produkcji materiałów o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Fragment jego łańcucha przedstawiono poniżej: Uzupełnij zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie …

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 34.2 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 34.1 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza (Formuła 2023) Cofnij do arkusza (Formuła 2015) Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 34.1 – Formuła 2023 / Zadanie 35.1 – Formuła 2015 Nomex to polimer stosowany do produkcji materiałów o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Fragment jego łańcucha przedstawiono poniżej: Monomery, z których można otrzymać nomex, różnią …

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 34.1 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 32 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza (Formuła 2023) Cofnij do arkusza (Formuła 2015) Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 32 – Formuła 2023 / Zadanie 33 – Formuła 2023 Kwas pantotenowy wchodzi w skład witaminy B5. Jego wzór chemiczny przedstawiono poniżej:Kwas pantotenowy może ulegać hydrolizie zasadowej. Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał w formie …

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 32 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 22.2 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 22.2 – Formuła 2023 Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem: Zn + NO3– + OH– + H2O → Zn(OH)42– + NH3 Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.    ….. Zn + ….. NO3– + ….. OH– + ….. H2O → ….. Zn(OH)42– + ….. NH3 https://www.youtube.com/watch?v=yqv6TvIRz7g&ab_channel=KruczkiChemiczne

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 22.1 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 22.1 – Formuła 2023 Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem: Zn + NO3– + OH– + H2O → Zn(OH)42– + NH3 Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie procesu redukcji zachodzącego podczas tej reakcji. Uwzględnij środowisko …

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 22.1 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 19 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza (Formuła 2023) Cofnij do arkusza (Formuła 2015) Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 19 – Formuła 2023 / Zadanie 21 – Formuła 2015 Zmieszano 500 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu ? (roztwór A) i 250cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,10 mol ∙ dm-3 (roztwór B). W temperaturze 25°C …

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 19 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 13 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza (Formuła 2023) Cofnij do arkusza (Formuła 2015) Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 13 – Formuła 2023/ Zadanie 16 – Formuła 2015 W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne: …

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 13 (Formuła 2023) Read More »

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 6 (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 6 – Formuła 2023 W roztworze alkoholowo-wodnym zawierającym bromometan oraz wodorotlenek sodu przebiega reakcja opisana równaniem: CH3Br + OH− → CH3OH + Br− Zależność szybkości tej reakcji od stężeń reagentów przedstawia równanie kinetyczne: v = k ∙ c CH3Br ∙ c OH− W temperaturze 55 °C wartość …

CKE 2023 Czerwiec – Zadanie 6 (Formuła 2023) Read More »

Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 3 – Formuła 2023​

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 3 – Formuła 2023 Przebieg reakcji jądrowych można przedstawić w postaci zapisu skróconego. Na pierwszym miejscu podaje się symbol jądra bombardowanego, następnie w nawiasie – kolejno – symbole cząstki bombardującej i lekkiej cząstki emitowanej, a na końcu – symbol jądra produktu. Pewien …

Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 3 – Formuła 2023​ Read More »