CKE

CKE 2022 Marzec – Zadanie 26.1. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 26.1. – Formuła 2023 Związki metaloorganiczne, czyli takie, w których atom metalu jest związany kowalencyjnie z atomem węgla grupy alkilowej lub arylowej, są szeroko wykorzystywane w syntezie organicznej. Do najczęściej stosowanych należą tzw. związki Grignarda o wzorze ogólnym: R–Mg–X W tym wzorze …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 26.1. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 25. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 25. – Formuła 2023 Związki metaloorganiczne, czyli takie, w których atom metalu jest związany kowalencyjnie z atomem węgla grupy alkilowej lub arylowej, są szeroko wykorzystywane w syntezie organicznej. Do najczęściej stosowanych należą tzw. związki Grignarda o wzorze ogólnym: R–Mg–X W tym wzorze …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 25. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 23.2. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 23.2. – Formuła 2023 Naftalen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C10H8, będący najprostszym policyklicznym węglowodorem aromatycznym o dwóch skondensowanych pierścieniach. Jego wzór przedstawiono poniżej.Naftalen ma właściwości podobne do benzenu, np. ulega analogicznym reakcjom chemicznym, jednak w przeciwieństwie do benzenu ten …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 23.2. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 23.1. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 23.1. – Formuła 2023 Naftalen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C10H8, będący najprostszym policyklicznym węglowodorem aromatycznym o dwóch skondensowanych pierścieniach. Jego wzór przedstawiono poniżej.Naftalen ma właściwości podobne do benzenu, np. ulega analogicznym reakcjom chemicznym, jednak w przeciwieństwie do benzenu ten …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 23.1. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 22.2. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 22.2. – Formuła 2023 O dwóch węglowodorach A i B, z których każdy ma wzór sumaryczny C6H12, wiadomo, że: • węglowodór A powstaje w wyniku reakcji między 3-bromo-2,2-dimetylobutanem a alkoholowym roztworem wodorotlenku sodu przebiegającej w podwyższonej temperaturze; • węglowodór B, będący alkanem …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 22.2. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 22.1. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 22.1. – Formuła 2023 O dwóch węglowodorach A i B, z których każdy ma wzór sumaryczny C6H12, wiadomo, że: • węglowodór A powstaje w wyniku reakcji między 3-bromo-2,2-dimetylobutanem a alkoholowym roztworem wodorotlenku sodu przebiegającej w podwyższonej temperaturze; • węglowodór B, będący alkanem …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 22.1. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 19. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 19. – Formuła 2023 Wykonano doświadczenie, którego celem było otrzymanie pewnej substancji chemicznej. Postępowano zgodnie z poniższą instrukcją: Odważyć 5 g CuSO4·5H2O, umieścić w kolbie stożkowej i dodać 15 cm3 wody destylowanej.Roztwór w kolbie mieszać i ogrzać w łaźni wodnej do temperatury …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 19. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 18.2. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 18.2. – Formuła 2023 Kolorymetria jest metodą analizy chemicznej stosowaną do oznaczania małych stężeń substancji, których roztwory są barwne, na podstawie porównania intensywności barwy roztworu badanego i roztworu wzorcowego o znanym stężeniu. Intensywność zabarwienia roztworu zależy od absorpcji promieniowania elektromagnetycznego o określonej …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 18.2. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 18.1. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 18.1. – Formuła 2023 Kolorymetria jest metodą analizy chemicznej stosowaną do oznaczania małych stężeń substancji, których roztwory są barwne, na podstawie porównania intensywności barwy roztworu badanego i roztworu wzorcowego o znanym stężeniu. Intensywność zabarwienia roztworu zależy od absorpcji promieniowania elektromagnetycznego o określonej …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 18.1. (Formuła 2023) Read More »