CKE

2022 Maj – Zadanie 1

Cofnij do całego arkusza CKE 2022 Maj – Zadanie 1 (Formuła 2015) Polecenie Rozwiązanie Omówienie Wideo Polecenie Rozwiązanie Omówienie Wideo

2015 Czerwiec

Cofnij do spisu arkuszy Zadanie 1. (1p) Występujący w przyrodzie lit stanowi mieszaninę dwóch trwałych izotopów o parzystej i nieparzystej liczbie masowej. Liczby masowe obu izotopów różnią się o 1. Wyznaczona doświadczalnie średnia masa atomowa litu wynosi 6,941 u. Określ wartości obu liczb masowych trwałych izotopów litu i wpisz je do poniższego schematu. Obejrzyj Omówienie …

2015 Czerwiec Read More »

2021 Marzec

Cofnij do spisu arkuszy Zadanie 1. Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X przedstawia zapis: [Ar]3d10. Zadanie 1.1 (1p) Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol chemiczny pierwiastka X, numer grupy oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy ten pierwiastek. Obejrzyj Omówienie Zadanie 1.2 (1p) Uzupełnij poniższy schemat. Przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X. …

2021 Marzec Read More »

2013 Grudzień

Cofnij do spisu arkuszy Zadanie 1 (2p) Dwa pierwiastki X i Z tworzą związek chemiczny. Pierwiastek X znajduje się w 2. okresie i 14. grupie. W stanie podstawowym atomy pierwiastka Z mają konfigurację elektronową 1s2 2s2 2p4. Stosunek masowy pierwiastka X do pierwiastka Z w opisanym związku jest równy 3:8. a) Napisz wzór sumaryczny związku, …

2013 Grudzień Read More »

CKE – Omówienie Zadań

Zestaw Zadań Formuła Poziom Termin Omówienie 2. Termin Oficjalnej Matury CKE F23 PR 2023 Czerwiec Arkusz Online 1. Termin Oficjalnej Matury CKE F23 PR 2023 Maj Arkusz Online Zbiór Zadań Problemowych CKE F23 PR 2023 Marzec Arkusz Online Próbny Test Diagnostyczny CKE F23 PR 2022 Grudzień Arkusz Online Arkusz Pokazowy CKE F23 PR 2022 Marzec …

CKE – Omówienie Zadań Read More »