Kruczki Chemiczne

Kruczki Chemiczne

czyli matura z chemii dla zabieganych

CKE 2013 Grudzień NP – Zadanie 2.

Zadanie 2. (0–2)
Do 41,00 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,22 g · cm3, ale
o nieznanym stężeniu, dodano nadmiar roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) (reakcja I).
Po odsączeniu osad wyprażono do stałej masy, otrzymując 10,00 g tlenku miedzi(II)
(reakcja II). Opisane przemiany ilustrują poniższe równania.

I CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
II Cu(OH)2 → CuO + H2O

Oblicz w procentach masowych stężenie roztworu wodorotlenku sodu użytego
do przeprowadzenia reakcji I.

Ze wzoru na gęstość przelicz masę interesującego nas roztworu.

Sprawdź w kartach wzorów masę molową CuO oraz CuSO4 - są niezbędne do obliczeń.

Przykład poprawnego rozwiązania:
Z równań reakcji wynika, że stosunek molowy NaOH do CuO wynosi 2 : 1
M NaOH = 40 g · mol 1 M CuO = 80 g · mol 1
Masa wodorotlenku sodu, który wziął udział w reakcji
x
80 g NaOH =
10 g CuO
80 g CuO
x = m NaOH = 10 g
Stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu
cp =
r
s
m
m · 100% =
r
s
d V
m
 · 100%
cp = 3 3 1,22 g cm 41 cm
10 g
   · 100%
cp = 20%
Stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu wynosiło 20%.
Schemat punktowania:
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia, poprawne wykonanie obliczeń, podanie
wyniku w procentach
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczenia i
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
– błąd w zaokrągleniu wyników
– niepodanie wyniku w procentach
0 pkt – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania