Kruczki Chemiczne

Kruczki Chemiczne

czyli matura z chemii dla zabieganych

CKE 2013 Grudzień NP – Zadanie 3.

Zadanie 3. (0–1)
Tlenek węgla(II) jest stosowany w produkcji wielu metali, np. żelaza, co opisuje poniższy
schemat.

CO + Fe2O3 → CO2 + Fe

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie oraz podaj
stosunek masowy substancji pełniącej funkcję utleniacza do substancji pełniącej funkcję
reduktora.
……CO + ……Fe2O3 → ……CO2 + ……Fe

Stosunek masowy substancji pełniącej funkcję utleniacza do substancji pełniącej funkcję
reduktora: …….. : ……..

Zacznij od żelaza po prawej. Trochę go mało, prawda?

Później zerknij na to, jaka jest różnica atomów tlenu między CO i CO2.

Ile razy ta różnica występuje w tlenku żelaza (III)?

Ta wielokrotność jest odpowiedzią na to, jaki współczynnik stechiometryczny należy wpisać przed każdym z tlenków.

Stosunek do wyliczenia jest masowy. Nie molowy. To ważne, bo znaczy, że potrzebujesz mas molowych.

Aby określić co jest utleniaczem, zwróć uwagę na to, który związek / pierwiastek ulega redukcji?

Poprawna odpowiedź:
3CO + Fe2O3  3CO2 + 2Fe
Podanie stosunku masowego:
mutl.: mred. = 40 : 21 lub 80 : 42 lub 160:84
Schemat punktowania:
1 pkt – poprawny dobór współczynników i poprawne ustalenie stosunku masowego
utleniacza do reduktora
0 pkt – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi