Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 2 - Formuła 2015

Do 41,00 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,22 g · cm3 , ale o nieznanym stężeniu, dodano nadmiar roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) (reakcja I). Po odsączeniu osad wyprażono do stałej masy, otrzymując 10,00 g tlenku miedzi(II) (reakcja II). Opisane przemiany ilustrują poniższe równania.

I      CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2+ Na2SO4
II      Cu(OH)2 CuO + H2O

Oblicz w procentach masowych stężenie roztworu wodorotlenku sodu użytego do przeprowadzenia reakcji I.