Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 7 - Formuła 2015

W celu zbadania aktywności miedzi, cynku, żelaza i srebra przeprowadzono dwa doświadczenia zilustrowane poniższym schematem.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących podczas doświadczenia 2. lub zaznacz, że w danej probówce reakcja nie zachodzi.

Probówka IV: ……………………………………………………………………………………………………………….
Probówka V: ………………………………………………………………………………………………………………..
Probówka VI: ……………………………………………………………………………………………………………….