Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 10 - Formuła 2015

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując wartości stałej dysocjacji kwasów beztlenowych wybranych niemetali 16. i 17. grupy układu okresowego. Wskaż czynnik (elektroujemność albo wielkość promienia atomu połączonego z atomem wodoru), który decyduje o mocy kwasów beztlenowych pierwiastków należących do tej samej grupy i kwasów beztlenowych pierwiastków należących do tego samego okresu. Oceń wpływ wybranego czynnika na moc kwasu.

Symbol
pierwiastka
Promień
atomu,
pm
Wzór
kwasu
Stała
dysocjacji
Ka1
Symbol
pierwiastka
Promień
atomu,
pm
Wzór
kwasu
Stała
dysocjacji
Ka1
    F58HF 
S104H2S Cl99HCl 
Se117H2Se Br114HBr 
Te137H2Te I133HI 

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej , Warszawa 2004.

Wybrany czynnik i jego wpływ na moc kwasów beztlenowych pierwiastków położonych
w tej samej grupie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wybrany czynnik i jego wpływ na moc kwasów beztlenowych pierwiastków położonych
w tym samym okresie:……………………………………………………………………………………………………………………………………….