Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 11 - Formuła 2015

Dokończ zdanie, zaznaczając wniosek A. albo B. i jego uzasadnienie 1. albo 2.

Jeśli do kwasu fluorowodorowego dodamy kryształek fluorku potasu, to po jego rozpuszczeniu pH roztworu.

A.wzrośnie,ponieważ stopień dysocjacji kwasu ulegnie1.zwiększeniu.
B.zmaleje,2.zmniejszeniu.