Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 13 - Formuła 2015

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem. Zarówno w probówce I, jak i w probówce II zaobserwowano zanik osadu i powstanie roztworu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że wodorotlenek glinu

A. nie reaguje ani z kwasem, ani z zasadą, bo jest rozpuszczalny w wodzie.
B. reaguje tylko z kwasem i dlatego ma właściwości zasadowe.
C. reaguje tylko z zasadą i dlatego ma właściwości kwasowe.
D. reaguje zarówno z kwasem, jak i z zasadą i dlatego ma właściwości amfoteryczne.