Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 15 - Formuła 2015

W probówkach I, II i III przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ środowiska na redukcję jonów MnO4 . Dysponowano wodnymi roztworami:

  • azotanu(III) sodu
  • siarczanu(VI) sodu
  • kwasu siarkowego(VI)
  • wodorotlenku sodu.

Stwierdzono, że w probówce I nastąpiło odbarwienie fioletowego roztworu. W probówce III jon manganianowy(VII) zredukował się do związku, w którym mangan przyjmuje stopień utlenienia IV.

Napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia w probówkach II i III.