Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 19 - Formuła 2015

W laboratorium tlen można otrzymać między innymi podczas termicznego rozkładu manganianu(VII) potasu.

a) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej podczas doświadczenia.

b) Narysuj schemat zestawu doświadczalnego uwzględniający otrzymywanie i zbieranie
wydzielanego tlenu.