Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 23 - Formuła 2015

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych, w wyniku których otrzymano keton i aldehyd.

Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

ZdanieP/F
1. Organiczny substrat reakcji oznaczonej numerem 2 ma takie same właściwości fizyczne i chemiczne, jak organiczny substrat reakcji oznaczonej numerem 4. 
2. Związki A i B są alkoholami o tej samej rzędowości.  
3. Aldehyd i keton, które powstały w wyniku opisanych przemian, są względem siebie izomerami.