Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 25 - Formuła 2015

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych, w wyniku których otrzymano keton i aldehyd.

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 3 i 4.