Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 26 - Formuła 2015

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych, w wyniku których otrzymano keton i aldehyd.

Napisz nazwę systematyczną
a) związku o wzorze C3H7Cl, będącego reagentem ciągu przemian, których końcowym produktem jest keton.

b) aldehydu otrzymanego w wyniku ciągu przemian.