Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 28 - Formuła 2015

W cząsteczce pewnego związku organicznego stosunek liczby atomów węgla, wodoru i tlenu
jest równy C : H : O = 1 : 3 : 1.

Zaznacz wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego związku

A. CH3OH
B. CH3CH2OH
C. CH2(OH)CH2OH
D. CH2(OH)CH(OH)CH2OH