Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 37 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono fragmenty wzorów oznaczone numerami I–III ilustrujące wiązania tworzące strukturę białek.

a) Podaj nazwy wiązań I, II i III.

b) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując odpowiednie określenie wybrane spośród podanych.

I   II   III   disiarczkowe   jonowe   peptydowe
pierwszorzędowa   drugorzędowa   trzeciorzędowa

Za strukturę pierwszorzędową białka odpowiadają wiązania oznaczone numerem …………. .
O strukturze, która jest określana jako  lub , decydują wiązania oznaczone numerem …………. .
Wiązanie oznaczone numerem I jest jednym z wiązań stabilizujących strukturę ……………………………………… . Stabilizują ją również wiązania ……………………………………… występujące pomiędzy resztami aminokwasowymi.