Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 4. - Formuła 2015

Pod wpływem ogrzewania chloran(V) potasu ulega rozkładowi, który może przebiegać – zależnie od warunków – z wydzielaniem różnych produktów. W obecności tlenku manganu(IV) jako katalizatora (reakcja I) chloran(V) potasu rozkłada się już w temperaturze niższej od 600 K na chlorek potasu i tlen, co opisuje poniższe równanie reakcji.

I     2KClO3 2KCl + 3O2

Natomiast ogrzewany bez katalizatora (reakcja II) ulega głównie reakcji opisanej równaniem:

II     4KClO3 3KClO4 + KCl

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz, jaką funkcję pełnią atomy danego pierwiastka w reakcjach I i II. Określ, czy oddają, czy przyjmują elektrony, oraz podaj nazwę procesu, któremu ulegają.

1. W reakcji I chlor w KClO3 pełni wyłącznie funkcję ……………………………………………………. , ponieważ …………………………………………………….. elektrony i ulega procesowi ……………………………………………………… .

2. W reakcji I tlen w KClO3 pełni wyłącznie funkcję …………………………………………………… , ponieważ …………………………………………………….. elektrony i ulega procesowi ………………………………………………………. .
3. W reakcji II chlor w KClO3 pełni funkcję …………………………………………………………….. , ponieważ ………………………………………………………………………… elektrony i ulega procesowi ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .