Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 6. - Formuła 2015

Dany jest ciąg przemian chemicznych:

a) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, w wyniku której powstaje związek X.

b) Określ charakter chemiczny związku X oraz zaprojektuj doświadczenie potwierdzające przewidywany charakter chemiczny tego związku.