Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 8. - Formuła 2015

Pojemniki używane do transportu stężonego kwasu azotowego(V) mogą być wykonane z glinu.

Podaj nazwę procesu chemicznego, który to umożliwia, i wyjaśnij, na czym on polega.