Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 9. - Formuła 2015

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie. Wypełnij poniższą tabelę. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, które przebiegały w probówkach podczas doświadczenia. Jeżeli w danej probówce reakcja nie zachodziła, zaznacz ten fakt.