Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 19. - Formuła 2015

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych.

Podkreśl poprawne dokończenie zdania.
Substancją oznaczoną literą X w powyższym schemacie jest

A. eten.
B. etyn.
C. etanol.
D. etano-1,2-diol.