Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 20. - Formuła 2015

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych.

Posługując się podziałem charakterystycznym dla chemii organicznej, określ typ reakcji 3. Podkreśl poprawną odpowiedź.

A. addycja
B. eliminacja
C. polimeryzacja
D. substytucja