Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 22. - Formuła 2015

Pewien konserwant należy do estrów kwasu 4-hydroksybenzoesowego o wzorze ogólnym
Masa molowa tego konserwantu jest równa 166 g · mol–1.

a) Napisz równanie reakcji estryfikacji prowadzącej do powstania tego estru.

b) Podaj liczbę atomów węgla o hybrydyzacji sp2 w cząsteczce tego estru.