Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 24. - Formuła 2015

Przykładami organicznych substancji wykorzystywanych do konserwowania artykułów kosmetycznych są związki znane pod nazwami handlowymi PCMX i METHAFORM.
W tabeli poniżej podano ich nazwy systematyczne.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe lub uproszczone) tych związków.

Nazwa handlowaPCMXMETHAFORM
Wzór cząsteczki  
Nazwa4-chloro-3,5-dimetylofenol1,1,1-trichloro-2-metylopropan-2-ol