Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 33. - Formuła 2015

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie: Wpisz do tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.
ZdanieP/F
We wszystkich probówkach zaobserwowano wytrącenie osadu.
Tylko w probówce IV nastąpiło zniszczenie otoczki solwatacyjnej białka.
Przemiana, która zaszła w probówce I i II, jest procesem nieodwracalnym.