Matura Chemia CKE Arkusz 2015 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 11.2 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono schemat reakcji anionów chromianowych(VI) z kationami cyny(II) w środowisku kwasowym.

Cr2O72- + Sn2+ + H3O+ → Cr3+ + Sn4+ + H2O

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

…..Cr2O72- + …..Sn2+ + …..H3O+ → …..Cr3+ + …..Sn4+ + …..H2O