Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 2. - Formuła 2015

W poniższej tabeli zestawiono wybrane właściwości fizyczne potasu i wapnia.
Nazwa pierwiastka Temperatura topnienia, K Gęstość, g · cm⁻³
potas
336,43
0,86
wapń
1115,00
1,55
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1.Podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego z nich jest mniejsza od gęstości wody.PF
2.Atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego.PF
3.Atomy wapnia są mniejsze od atomów potasu, dwudodatnie jony wapnia są mniejsze od jednododatnich jonów potasu.PF