Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 1. - Formuła 2015

Konfiguracja elektronów w pewnym kationie żelaza w stanie podstawowym jest następująca:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5

Napisz wzór opisanego kationu żelaza oraz przedstaw graficznie konfigurację
elektronów trzeciej powłoki w tym kationie w stanie podstawowym.

Wzór kationuGraficzny zapis konfiguracji elektronów trzeciej powłoki