Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 2. - Formuła 2015

Elektrony walencyjne w atomach (w stanie podstawowym) pewnego pierwiastka, którego symbol oznaczono umownie literą X, mają następującą konfigurację:

 5s2 5p5

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1.Opisany pierwiastek X jest niemetalem.PF
2.Pierwiastek X tworzy aniony proste o ogólnym wzorze X.PF
3.Maksymalny stopień utlenienia, jaki pierwiastek X przyjmuje w związkach chemicznych, jest równy V.PF