Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 4. - Formuła 2015

Spośród substancji, których wzory przedstawiono poniżej, wybierz wszystkie, w których między cząsteczkami danej substancji mogą się tworzyć wiązania wodorowe. Wybrane wzory podkreśl.

H2O      C2H5OH      CH3NH2      CH4 NH3