Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 22. - Formuła 2015

W zamkniętym naczyniu pomiędzy substancjami X, Y oraz Z, które w temperaturze T i pod ciśnieniem p są gazami, ustala się stan równowagi chemicznej.
Zmianę liczby moli reagentów X, Y oraz Z w trakcie procesu przedstawia poniższy wykres.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W naczyniu, w trakcie procesu, zachodzi reakcja chemiczna przedstawiona schematycznym równaniem

A. X ⇄ 2Y + Z
B. 2X ⇄ 2Y + 2Z
C. 2X ⇄ Y + 2Z
D. 2X ⇄ 2Y + Z