Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 25.2 - Formuła 2015

Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem:

Zn + NO3 + OH + H2O → Zn(OH)42- + NH3

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

….. Zn + ….. NO3 + ….. OH + ….. H2O → ….. Zn(OH)42- + ….. NH3