Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 29. - Formuła 2015

Głównym składnikiem kauczuku naturalnego jest polimer o następującej strukturze: Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) monomeru, z którego powstał kauczuk naturalny.