Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 31. - Formuła 2015

Oceń, czy związek o wzorze CH3 – CHBr – CHCl – CH3 występuje w formie diastereoizomerów. Odpowiedź uzasadnij.