Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 32.1 - Formuła 2015

Propanon można otrzymać z propenu na drodze dwuetapowej syntezy. Przebieg procesu zilustrowano na poniższym schemacie. Spośród odczynników wymienionych poniżej wybierz te, które zastosowano w etapie I i etapie II opisanej syntezy, i wpisz ich wzory do tabeli.

HBr (g)    H2O,H+    KOH (aq)   K2Cr2O7, H+

Etap IEtap II
Wzór odczynnika