Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 8.1 - Formuła 2015

Za pomocą odpowiednio przeprowadzonych doświadczeń można porównać charakter kwasowy fenolu, kwasu solnego i kwasu węglowego.

Zaprojektuj jedno doświadczenie, którym potwierdzisz, że spośród wymienionych substancji najmocniejszym kwasem jest kwas solny, a najsłabszym – fenol. W tym celu uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz wzory wszystkich związków, których wodnych roztworów należy użyć w doświadczeniu. Substancje wybierz spośród następujących:

• C6H5O                • NaCl                    • HCl

• Ca(OH)2          • C6H5OH          • Na2CO3

Wszystkie roztwory były świeżo przygotowane.