Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 8.2 - Formuła 2015

Za pomocą odpowiednio przeprowadzonych doświadczeń można porównać charakter kwasowy fenolu, kwasu solnego i kwasu węglowego.

Napisz, co będzie można zaobserwować podczas przeprowadzonego doświadczenia.

Kolba: ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Probówka: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….