Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 8.3 - Formuła 2015

Za pomocą odpowiednio przeprowadzonych doświadczeń można porównać charakter kwasowy fenolu, kwasu solnego i kwasu węglowego.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w kolbie i w probówce podczas przeprowadzonego doświadczenia.

Równanie reakcji zachodzącej w kolbie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Równanie reakcji zachodzącej w probówce:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….